Çevre Politikası

single-img-04

Çevre Politikası

Çevre yönetim sistemini bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle; çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı, çalışanlarımızı “yeşil tüketiciler” haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi, faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara, ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı, ilgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı, atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi ve kirliliğinin önlenmesi için çevre korumaya yönelik uygulamalara azami seviyede tutmayı, doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi ilkelerimiz olarak benimsedik.